Протокол от заседание на ОбС-Девня от 23.06.2022 г.

Документ