Протокол от заседание на ОбС-Девня от 19.07.2017г.

Документ