Протокол от заседание на ОбС-Девня от 12.06.2017г.

Документ