Проект на Правилник за организацията, финансирането и дейността на пенсионерските клубове на територията на Община Девня

Документ