Проект на Правилник за отпускане на финансова помощ на граждани на Община Девня

Документ