Проект на Правилник за дейността на Общинско социално предприятие "Детска занималня"

Документ