Проект за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Девня с дата 08.12.2015 г.

Документ