Програма за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества (Актуализация)

Документ