Правилник за отпускане на финансова помощ на граждани от Община Девня

Документ