Правила за работа на комисията за приватизация и следприватизационен контрол в Община Девня в частта на следприватизационния контрол

Документ