ПК „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЧОВЕШКИ ПРАВА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ, ТУРИЗЪМ И МЕДИИ”-27.07.2018г.

Документ