ПК „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЧОВЕШКИ ПРАВА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ, ТУРИЗЪМ И МЕДИИ”-25.01.2019г.

Документ