ПК ”ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ИНФРАСТРУКТУРА, ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА И ОБЩЕСТВЕН РЕД”-25.09.2020г

Документ