ПК ”ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ИНФРАСТРУКТУРА, ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА И ОБЩЕСТВЕН РЕД”-25.01.2022г.

Документ