ПК ”ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ИНФРАСТРУКТУРА, ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА И ОБЩЕСТВЕН РЕД”-24.11.2021г.

Документ