ПК ”ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ИНФРАСТРУКТУРА, ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА И ОБЩЕСТВЕН РЕД”-16.09.2019г.

Документ