Обяснителни записки към годишен отчет за 2020г.

Документ