ОБЯВЛЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №594 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДЕВНЯ

Документ