ОБЯВЛЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №569 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДЕВНЯ

Документ