ОБЯВЛЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №567 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДЕВНЯ

Документ