ОБЯВЛЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №535 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДЕВНЯ

Документ