ОБЯВЛЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №512 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДЕВНЯ

Документ