Проект за изменение на Наредба за общественият ред в Община Девня

Документ