Общинска стратегия за интегриране и развитие на етническите малцинства в Община Девня 2004-2007 г

Документ