Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Община Девня

Документ