Мандатна програма на Свилен Шитов – кмет на Община Девня за развитието на общината в периода 2015–2019г.

Документ