Отчет за капиталови разходи за трето тримесечие на 2021г.

Документ