Информация за население и избиратели по секции на територията на Община Девня за провеждане на избори за членове на Европейския парламент на 26.05.2019 г

Документ