Информация за кметствата на територията на община Девня, в които ще се произведат избори кмет на кметство на 27 октомври 2019 година

Документ