Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Девня

Документ