Избирателни списъци Част II за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 Октомври 2019г.

Документ