Избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители за Народно Събрание в община Девня на 4 Април 2021г.

Документ