Избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители в община Девня на 11 Юли 2021г.

Документ