Заповед от Областен управител на Област Варна от 12.03.2012 г.

Документ