Заповед №1002-84 от 15.02.2021г. за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци в Община Девня за провеждане на избори за народни представители за Народно Събрание в община Девня на 4 Април 2021г.

Документ