Заповед №1002-77 от 08.02.2021г. за образуване на избирателни секции на територията на Община Девня и утвърждаване на тяхната номерация, обхват и адрес

Документ