Заповед №1002-42 01.02.2017г. за образуване на избирателни секции на територията на Община Девня и утвърждаване на тяхната номерация, обхват и адрес

Документ