Заповед №1002-370 от 09.09.2019г. за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци в Община Девня за провеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 Октомври 2019г.

Документ