Заповед №1002-361 от 26.08.2019г. за образуване на избирателни секции на територията на Община Девня и утвърждаване на тяхната номерация, обхват и адрес

Документ