Заповед №1002-213 от 18.05.2021г. за образуване на избирателни секции на територията на Община Девня и утвърждаване на тяхната номерация, обхват и адрес

Документ