Заповед №1002-119 от 28.03.2019г. за образуване на избирателни секции на територията на Община Девня и утвърждаване на тяхната номерация, обхват и адрес

Документ