Заповед за разпространение на агитационни материали за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 Октомври 2019г.

Документ