Проект на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища

Документ