Проект за изменение и допълнение на Наредба за реда за извършване на търговска дейност на територията на община Девня

Документ