Проект за допълнение на Наредба за обществения ред в Община Девня

Документ