Дневен ред за заседание на Общински съвет - Девня за 08.12.2015 г.

Документ