Дневен ред за заседание на Общински съвет - Девня за 06.11.2015 г.

Документ