Дневен ред за заседание на Общински съвет - Девня за 27.07.2016 г.

Документ