Дневен ред за заседание на Общински съвет - Девня за 23.12.2015 г.

Документ