Дневен ред за заседание на Общински съвет - Девня 30.06.2022 г.

Документ